TTBN战网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 596|回复: 4

各Act Boss详细资料

 关闭 [复制链接]

668

主题

870

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
56573
金钱
56579
威望
56627

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

发表于 2016-2-25 21:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各Act Boss详细资料
ACT1安达利尔(Andariel) (恶魔)
 根据远古时期赫拉迪克的文字记载, 安达利尔和其他少数的恶魔推翻了三个恶魔的统治——暗黑破坏神, 墨菲斯托和巴尔——并把他们从地狱中释放到了这个世界. 考虑到她那次的背叛, 安达利尔这次在避难所的修道院出现, 只能意味着地狱中的势力再次和暗黑破坏神以及他的兄弟们结盟. 可以确信的是, 这个支配着痛苦和折磨的女王的任务是帮助暗黑破坏神阻止跟随他去东方的英雄. 并且, 如果恐惧之王被打败, 那么她也将会被一同消灭.  

提示及其他信息
 安达利尔有致命的毒素攻击. 尽可能保持一定距离攻击. 在战斗前最好先放一个城镇传送门, 这样如果你在战斗中死去的话, 比较容易回来拿尸体. 同时当情况不妙时, 可以先回城镇中进行恢复. 你可以设法控制安达利尔中间移动, 这样可以阻止她毒攻击的视线, 并且携带足够的治疗和解毒药水.

地狱难度中,安达利尔无法冰冻。

位置
安达利尔处于地下墓穴第四层,为第一幕的关底boss.

详细属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
————————————————————————————————————
级别                   12                49              75
————————————————————————————————————
经验值                1282              92295          561066
————————————————————————————————————
生命                  1024              24800           60031
————————————————————————————————————
防御                   60                752            1622
———+—————————————————————————————————
      | 类型              近战  物理+毒素伤害
攻    |—————————————————————————————————
      |物理伤害         6 - 19         73 - 90        153 - 187

击    |—————————————————————————————————
      |攻击准确率         169            1944           14231
方    |—————————————————————————————————
      |毒素附加几率       100%           100%           100%
式    |—————————————————————————————————
      |毒素伤害           3.8           4.2 - 7.8         29
一    |—————————————————————————————————
      |持续时间(秒)       1.20           1.32           9.00
———+——————————————————————————————————
格挡几率                  0               20             40
—————————————————————————————————————
冰冻效果(cold effect)     -25             -15             0
—————————————————————————————————————
特殊属性                                 恶魔
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              66
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                -50             -50            -50
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                50              50             66
      |——————————————————————————————————
      |闪电                50              50             66
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                80              50             66
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              0
———+———————————————————————————————————
免疫性                     -               -              -
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   100             66             33
——————————————————————————————————————
生命回复速度               0               0              0
===================================================

技能详解
===================================================
游戏难度                  普通            噩梦           地狱
——————————————————————————————————————
技能一                                AndrialSpray
——————————————————————————————————————
技能级别                   1               4               8
——————————————————————————————————————
物理伤害                 7 - 10         22 - 25        42 - 45
——————————————————————————————————————
毒素伤害                50 - 100      215 - 268.75   470 - 528.75
——————————————————————————————————————
毒素持续时间(秒)           16             17.2           18.8
——————————————————————————————————————
技能二                               AndyPoisonBolt
——————————————————————————————————————
技能级别                    1               4               8
——————————————————————————————————————
物理伤害                  5 - 7          20 - 22         40 - 42
——————————————————————————————————————
毒素伤害                100 - 200     473.3 - 577.1  1012.7 - 1121.4
——————————————————————————————————————
毒素持续时间(秒)            32              33.2           34.8
===================================================

回复

使用道具 举报

668

主题

870

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
56573
金钱
56579
威望
56627

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

 楼主| 发表于 2016-2-25 21:02:02 | 显示全部楼层
ACT2都瑞尔(Duriel) (恶魔)
 原罪之战开始后的几个世纪, 许多地狱的恶魔开始怀疑他们到底在和谁战斗. 等级较低的恶魔已经厌倦了这样无休止的战争, 以及随着统治地狱的三个罪恶之源——暗黑破坏神, 巴尔, 墨菲斯托的喜好而动. 他们渴望回到史诗描述的末日之战的日子. 并且渴望再次攻进天堂的大门.  其中两个地位较低的恶魔, 阿兹莫丹和比莱尔发现了推翻罪恶之源和控制地狱的机会. 他们和都瑞尔和安达利尔——以及和他们地位差不多的同伙——签订了一个协议. 确定他们不会帮助地狱取得最终胜利. 阿兹莫丹和比莱尔订下了一个计划结束这个僵局并取得原罪之战的胜利, 最终将战争推末日的顶点. 于是, 一场革命在地狱中展开, 罪恶之源的三兄弟被流放到了人间.  接下来的两个世纪, 这三个被封印的兄弟致力于腐化那个将他们困在人间的灵魂之石. 并开始让周围的人类屈服于他们. 墨菲斯托是第一个被封印, 也是第一个重获自由的. 他对那些陷他于如此境地的人的愤怒无比强烈.  作为将罪恶之源流放到人间的惩罚, 巴尔将都瑞尔留下来看守塔.拉夏的古墓. 由于被单独束缚在此的痛苦, 痛苦之王夺去了很多冒险者的鲜血和灵魂.

提示及其他信息
 都瑞尔的特殊攻击包括神圣冰冻灵气, 戳刺, 重击和突击.  都瑞尔使用的灵气类似圣骑士的神圣冰冻. 当进入灵气的范围后会受到相应效果的影响, "无法冰冻" 属性不会对这个灵气起作用.  进入都瑞尔的房间前或刚一进入房间就迅速的施放一个城镇传送门, 这样你可以快速的死后拿回尸体, 也可以逃跑.  法师: 使用静态力场可以快速的降低都瑞尔的生命, 然后用其他法术消灭他. 死灵法师可以使用召唤的仆从吸引都瑞尔的攻击, 然后施放攻击反噬或使用骨矛和牙. 亚马逊使用女武神来吸引他的火力. 所有角色都应该使用雇佣兵在开始的一段时间吸引火力. 你应该保持近距离的战斗以防止都瑞尔的突击攻击.

位置
都瑞尔处于塔拉夏的古墓,为第二幕的关底boss.

详细属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
————————————————————————————————————
级别                   22                55              88
————————————————————————————————————
经验值                6007             147990          914751
————————————————————————————————————
生命                  3995              55799           84524
————————————————————————————————————
防御                   112               907            2044
———+—————————————————————————————————
攻    |类型                   近战  物理伤害
击    |—————————————————————————————————
方    |物理伤害         19 - 25         63 - 85        140 - 190
式    |—————————————————————————————————
一    |攻击准确率         444            1188            3874
———+—————————————————————————————————
攻    |类型               近战  物理 + 击昏伤害
      |—————————————————————————————————
击    |物理伤害         19 - 22         51 - 74        115 - 165
      |—————————————————————————————————
方    |攻击准确率         556            1620           5283
      |—————————————————————————————————
式    |击昏几率           100%           100%           100%
      |—————————————————————————————————
二    |眩晕时间(秒)       0.6             0.8           1.2
———+——————————————————————————————————
格挡几率                  0               25             50
—————————————————————————————————————
冰冻效果(cold effect)     -20             -20            -20
—————————————————————————————————————
特殊属性                                 恶魔
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              50
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                20              50             75
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                50              75             95
      |——————————————————————————————————
      |闪电                20              50             75
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                20              50             75
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              33
———+———————————————————————————————————
免疫性                      -               -              -
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   100             100            100
——————————————————————————————————————
生命回复速度               0               0              0
===================================================

技能详解
===================================================
游戏难度                  普通            噩梦           地狱
——————————————————————————————————————
技能一                                   Charge
——————————————————————————————————————
技能级别                   5               8              12
——————————————————————————————————————
速度增加(%)               150             150             150
——————————————————————————————————————
伤害增加(%)               200             275             375
——————————————————————————————————————
伤害                 58.80 - 67.20   194.06-278.44   546.25 - 783.25
——————————————————————————————————————
攻击准确率增加(%)         110             155             215
——————————————————————————————————————
攻击准确率              1169.53         4131.00         16641.45
——————————————————————————————————————
技能二                                     Jab
——————————————————————————————————————
技能级别                   15               18               22
——————————————————————————————————————
伤害增加(%)                27               36               48
——————————————————————————————————————
伤害                  0.53 - 1.07      73.44 - 91.8      177.6 - 222
——————————————————————————————————————
攻击准确率增加(%)          136              163              199
——————————————————————————————————————
攻击准确率               1043.12           3834.54         14216.55
——————————————————————————————————————
技能三                                    Smite
——————————————————————————————————————
技能级别                   7                10               14
——————————————————————————————————————
伤害                      105%             150%             210%
——————————————————————————————————————
增加                  40.18 - 45.92   129.37 - 185.65  356.50 - 511.50
——————————————————————————————————————
击昏时间(秒)              1.8               2.4             3.2
——————————————————————————————————————
技能四                                  Holy Freeze
——————————————————————————————————————
技能级别                   5                 5               6
——————————————————————————————————————
作用范围(码)              6.60              6.60            7.33
——————————————————————————————————————
减缓速度(%)                42                42              44
——————————————————————————————————————
灵气脉冲伤害              6 - 7             6 - 7          7 - 8
——————————————————————————————————————
攻击附加冰冷伤害         30 - 35           30 - 35        35 - 40

===================================================

回复 支持 反对

使用道具 举报

668

主题

870

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
56573
金钱
56579
威望
56627

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

 楼主| 发表于 2016-2-25 21:02:29 | 显示全部楼层
ACT3墨菲斯托(Mephisto) (恶魔)
 墨菲斯托是第一个被正义部队俘获的庇尔斯级恶魔, 用来禁锢他的灵魂之石被埋葬在阿拉赫诺沙漠之下的地下墓穴中. 为此, 在另外两个兄弟(暗黑破坏神和巴尔)就缚之前, 人类法师学会(Horadrim)不得留下三分之一的人手来守卫这个墓穴. 付出了高昂的代价之后, 法师学会最终终于将三人全部封印起来.  苏醒过来的墨菲斯托一直在试图反过来控制那块禁锢他的灵魂之石的力量, 取得了阶段性成果后他的力量足以控制那些受命监视他的僧侣们. 墨菲斯托迫使僧侣施法将灵魂之石粉碎成七块, 将其中较小的六片植入了撒卡兰姆六位长老的掌心, 此后六位长老的神庙就成了给墨菲斯托提供人祭的场所. 最大的一片灵魂之石被安放在了元老会中最有威望的长老魁.赫甘的掌中, 他的身体也被墨菲斯托变化的与原体的容貌相似, 这样这具身体就成为了墨菲斯托以人类形态出现时的化身. 在之后的多年中, 墨菲斯托一直控制着元老会那些"虔诚"的领导者们, 让他们为自己提供情报和人力——那些被误导的信徒们——以实现自己的征服计划.

提示及其他信息
  与墨菲斯托战斗之前最好清理掉周围的议会成员, 如果有些过于难以对付(例如那些物理免疫+冰冷免疫或闪电强化+多重射击的), 那你可以试试这样的方法: 在墨菲斯托的面前或者左边的房间里开个传送门, 然后把你对付不了的那些议会成员引到憎恨的囚牢第二层的楼梯口. 跑上楼梯, 从第二层的小站回到库拉斯特海港, 再从传送门回到第三层. 如果你成功地引开了议会成员并且把门开到了足够远的地方, 他们就会守在楼梯口. 现在和墨菲斯托战斗吧, 已经比原来简单许多了.

 较高的闪电和冰冷抗性可以帮助你对付墨菲斯托.

 墨菲斯托使用的技能包括: 闪电, 充能弹, 剧毒新星, "骷髅"射击, 霜之新星, 暴风雪.

     噩梦及地狱难度中,墨菲斯托无法被吸血。

位置
墨菲斯托处于憎恶的囚牢第三层,为第三幕的关底boss.

详细属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
————————————————————————————————————
级别                   26                59              87
————————————————————————————————————
经验值                10718            240524          1148886
————————————————————————————————————
生命                  6036             74547            94320
————————————————————————————————————
防御                   193              1286            2697
———+—————————————————————————————————
攻    | 类型                      近战  物理伤害
击    |—————————————————————————————————
方    |物理伤害       50 - 75         78 - 107        156 - 215

式    |—————————————————————————————————
一    |攻击准确率       665             2304             6968
———+——————————————————————————————————
格挡几率                 20              40               50
—————————————————————————————————————
冰冻效果(cold effect)     -25             -15             -10
—————————————————————————————————————
特殊属性                                 恶魔
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              20
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                33              50             75
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                25              25             75
      |——————————————————————————————————
      |闪电                33              50             75
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                50              50             75
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              50
———+———————————————————————————————————
免疫性                     -               -              -
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   100             0              0
——————————————————————————————————————
生命回复速度               0               0              0
===================================================

技能详解
===================================================
游戏难度                  普通            噩梦           地狱
——————————————————————————————————————
技能一                                PrimeLighting
——————————————————————————————————————
技能级别                   6               9              13
——————————————————————————————————————
闪电伤害                15 - 180        15 - 270       15 - 390
——————————————————————————————————————
技能二                                  PrimeBolt
——————————————————————————————————————
技能级别                   6               9              13
——————————————————————————————————————
充能弹数量                 8               11             15
——————————————————————————————————————
闪电伤害                 1 - 90           1 - 130       1 - 194
——————————————————————————————————————
技能三                                PrimePoisonNova
——————————————————————————————————————
技能级别                    7               10             14
——————————————————————————————————————
毒素伤害                   65.6            103.1          164.0
——————————————————————————————————————
毒素持续时间(秒)           16.8            19.2           22.4
——————————————————————————————————————
技能四                                MephistoMissile

——————————————————————————————————————
技能级别                    5               8              12
——————————————————————————————————————
物理伤害                 44 - 48         68 - 72        108 - 112
——————————————————————————————————————
冰冷伤害                 84 - 98        138 - 158       234 - 270
——————————————————————————————————————
冰冻持续时间(秒)            7               10              14

——————————————————————————————————————
技能五                                 MephFrostNova

——————————————————————————————————————
技能级别                    1               4                8
——————————————————————————————————————
冰冷伤害                 40 - 60        100 - 120        180 - 200
——————————————————————————————————————
冰冻持续时间(秒)            4               14               22
——————————————————————————————————————
技能六                                    Blizzard
——————————————————————————————————————

技能级别                    5               8                12
——————————————————————————————————————
冰冷伤害                105 - 139       150 - 187        270 - 311
——————————————————————————————————————
冰冻持续时间(秒)            4               4                4
===================================================

回复 支持 反对

使用道具 举报

668

主题

870

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
56573
金钱
56579
威望
56627

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

 楼主| 发表于 2016-2-25 21:02:54 | 显示全部楼层
ACT4暗黑破坏神(Diablo) (恶魔)
 强壮的暗黑破坏神花了整整两个世纪的时间, 缓慢地侵蚀着禁锢着他的灵魂之石. 在他锲而不舍的努力下, 终于能够开始扩展自己的势力范围, 并且将伟大的劳瑞斯国王和他的主教拉泽鲁斯拉到自己麾下. 但是他马上就发现, 国王毕竟是国王, 他的意志坚强到自己无法控制, 所以只好把目标转移到国王的儿子阿波罗彻王子身上. 准备工作完成以后, 他开始在崔斯特瑞姆镇营造他那人间地狱般的地下之城. 他在周围的地域播撒邪恶与恐惧, 以勾引自命不凡的英雄们来"肃清"这里的邪恶. 像所有传说中一样, 最强的英雄出现了, 来完成他的使命. 但不幸的是, 他被暗黑破坏神的意志所控制. 在他那扭曲的脑海里, 这位强壮的冒险者认为, 唯一能够控制恶魔的方法就是把它的碎片插进自己的脑袋里. 讽刺的是, 这位英雄的献身精神也在暗黑破坏神的算计之中. 现在, 恶魔有了一个更强壮的身体, 他要去寻找他的兄弟, 来完成他那最完美, 最可怕的计划...

提示及其他信息
  在与暗黑破坏神战斗时尽量保持最高的火焰和闪电抗性. 以及一些物理免疫和闪电/火焰吸收属性, 这样可以利用他的攻击伤害来为你治疗.
 暗黑破坏神会对你, 你的雇佣兵, 或是城镇传送门施放骨牢. 所以在使用传送门或死亡后回来拿尸体时一定要小心.  红色的巨型闪电会造成一半的闪电伤害和一半的物理伤害. 尽量高的闪电抗性和伤害减少/高格挡率属性可以让你在这种攻击下尽量安全一些.

 暗黑破坏神使用的技能包括: 火焰新星, 巨型红色闪电, 寒冰掌, 火墙, 烈焰风暴, 骨牢, 突击, 嘲弄.

     地狱难度的暗黑破坏神也不能被吸血。
     它的红电有最小射程,利用这个特点可以轻松躲过红电。

位置
暗黑破坏神处于混沌避难所,为第四幕的关底boss.

详细属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
————————————————————————————————————
级别                   40                62              94

————————————————————————————————————
经验值                44902            465362          2195808
————————————————————————————————————
生命                  13818            90749           113812
————————————————————————————————————
防御                   208             1176             2534
———+—————————————————————————————————
攻    | 类型                      近战  物理伤害
击    |—————————————————————————————————
方    |物理伤害       19 - 49         91 - 112        192 - 235

式    |—————————————————————————————————
一    |攻击准确率       1311             2592             8062
———+——————————————————————————————————
攻    | 类型                      近战  物理伤害
击    |—————————————————————————————————
方    |物理伤害       28 - 64          96 - 127         203 - 267
式    |—————————————————————————————————

二    |攻击准确率       1051             2412             7500
———+——————————————————————————————————
格挡几率                 25               40               50
—————————————————————————————————————
冰冻效果(cold effect)    -25              -15              -10
—————————————————————————————————————
特殊属性                                 恶魔
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              45
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                33              50             50
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                33              50             50
      |——————————————————————————————————
      |闪电                33              50             50
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                50              50             50
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              0
———+———————————————————————————————————
免疫性                     -               -              -
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   100             50             0
——————————————————————————————————————
生命回复速度               0               0              0
===================================================

技能详解
===================================================
游戏难度                  普通            噩梦           地狱
——————————————————————————————————————
技能一                                 DiabLight
——————————————————————————————————————
技能级别                   3               6              10
——————————————————————————————————————
物理伤害/F             3.3 - 4.3       7.1 - 8.1      12.1 - 13.1
——————————————————————————————————————
闪电伤害/F             7.1 - 12       13.1 - 13.2       21 - 26.2
——————————————————————————————————————
技能持续时间(F)            40              40              40
——————————————————————————————————————
技能二                         DiabCold(附加于近身攻击)
——————————————————————————————————————
技能级别                   4               7              11
——————————————————————————————————————
魔法伤害                42 - 61         69 - 85       105 - 145
——————————————————————————————————————
冰冻时间(秒)               8               8              8
——————————————————————————————————————
技能三                                   DiabFire
——————————————————————————————————————
技能级别                    5               8             12
——————————————————————————————————————
火焰伤害                 52 - 82         76 - 106     108 - 138
——————————————————————————————————————
技能四                                   DiabWall
——————————————————————————————————————
技能级别                    3               6              10
——————————————————————————————————————
物理伤害                  8 - 16         14 - 22        22 - 30
——————————————————————————————————————
火焰伤害                 22 - 35         37 - 50        57 - 70
——————————————————————————————————————
技能五                                   DiabRun
——————————————————————————————————————
技能级别                    5               8                12
——————————————————————————————————————
物理伤害                 53 - 69         80 - 96           116 - 132
——————————————————————————————————————
速度(码/秒)               13.3             13.3             13.3
——————————————————————————————————————
技能六                                 PrimeFireWall
——————————————————————————————————————

技能级别                    8               11               15
——————————————————————————————————————
火焰伤害/F               16 - 17         25 - 26          37 - 38
——————————————————————————————————————
技能七                                   DiabPrison
——————————————————————————————————————
技能级别                    1               4                8

——————————————————————————————————————
所召唤的骨牢属性见下表。
===================================================

DiabPrison属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
—————————————————————————————————————
级别                   12                45              78

—————————————————————————————————————
生命                77 - 154            2080            13442
—————————————————————————————————————
防御                   60                222             534
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              50
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                0               0              0
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                70              90             90
      |——————————————————————————————————
      |闪电                0               0              0
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                70             200            200
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              0
———+———————————————————————————————————
免疫性                     -              毒素           毒素
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   0               0              0
——————————————————————————————————————
生命回复速度               2               2              2
===================================================

注:此处的生命回复速度不是每秒的回复数值,每秒回复HP数值应该是MaxLife * 2 / 4096 * 25

回复 支持 反对

使用道具 举报

668

主题

870

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
56573
金钱
56579
威望
56627

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

 楼主| 发表于 2016-2-25 21:03:14 | 显示全部楼层
ACT5巴尔(Baal) (恶魔)
 
提示及其他信息
  与巴尔的战斗尽量快速. 不要将伤害浪费在 "假" 巴尔. 快速冲击是对付他最好的办法. 静态力场和造成压碎性打击的概率属性物品非常有助于快速削减他的生命. 雇佣兵在战斗中也会起到很大作用, 特别是第二场景和第五场景的雇佣兵.

 高的物理和冰冷抗性对付巴尔非常有效. 他的白霜攻击可以将你击退很远距离, 这样他就有时间释放分身或者燃烧你的法力. 尽可能的躲避霜冻攻击, 或者在一个小范围的空间进行战斗, 这样霜冻的效果就无法体现. 携带回复活力药剂防止被燃烧法力, 这对所有的角色都很重要. 如果他施放了鲜血反噬诅咒, 那么最好回城消除诅咒后继续战斗. 如果他施放了腐烂的附肢, 那么尽量迅速靠近巴尔.

 尽管这里有很多金币堆, 但是在战斗结束前最好不要浪费时间去捡它们.

位置
巴尔处于世界之石大殿,为第五幕的关底boss.

关于分身
可参看分身详细数据介绍

详细属性
================================================
游戏难度              普通              噩梦            地狱
————————————————————————————————————
级别                   60                75              99
————————————————————————————————————
经验值               216862            1619522         4536276
————————————————————————————————————
生命                 26484             117596          493721
————————————————————————————————————
防御                  313               1494            2847
———+—————————————————————————————————
攻    | 类型                   近战  物理 + 火焰伤害
      |—————————————————————————————————
击    |物理伤害       39 - 66         73 - 109        166 - 210
      |—————————————————————————————————
方    |攻击准确率       1603            3600             9850
      |—————————————————————————————————
式    |火焰伤害附加几率   0             100%             100%
      |—————————————————————————————————
一    |火焰伤害                        61 - 91        133 - 222
———+——————————————————————————————————
攻    | 类型                   近战  物理 + 冰冷伤害
      |—————————————————————————————————
击    |物理伤害       50 - 100         82 - 146        183 - 266
      |—————————————————————————————————
方    |攻击准确率       2402            3600             9850
      |—————————————————————————————————
式    |冰冷伤害附加几率   0             100%             100%
      |—————————————————————————————————
二    |冰冷伤害                        61 - 97        133 - 177
      |—————————————————————————————————
      |冰冻时间(秒)                       20              40
———+——————————————————————————————————
格挡几率                 40               45              55
—————————————————————————————————————
冰冻效果(cold effect)     -15             -15             -15
—————————————————————————————————————
特殊属性                                 恶魔
———+——————————————————————————————————
      |物理                0               0              50
抗   |——————————————————————————————————
      |火焰                33              50             50
      |——————————————————————————————————
性   |冰冷                33              50             50
      |——————————————————————————————————
      |闪电                33              50             50
数   |——————————————————————————————————
      |毒素                50              50             50
      |——————————————————————————————————
据   |魔法                0               0              0
———+———————————————————————————————————
免疫性                     -               -              -
——————————————————————————————————————
生命/法力偷取效果(Drain)   100             50             20
——————————————————————————————————————
生命回复速度               0               0              0
===================================================

技能详解
===================================================
游戏难度                  普通            噩梦           地狱
——————————————————————————————————————
技能一                                 Baal Nova
——————————————————————————————————————
技能级别                   1               4              8
——————————————————————————————————————
火焰伤害                50 - 75        122 - 147      218 - 243
——————————————————————————————————————
技能二                                Baal Inferno
——————————————————————————————————————
技能级别                   1               4              8
——————————————————————————————————————
魔法伤害/F               4 - 6          15 - 23        25 - 27
——————————————————————————————————————
持续时间(F)                20              20             20
——————————————————————————————————————
每次击中消耗50%的法力
——————————————————————————————————————
技能三                                Baal Tentacle
——————————————————————————————————————
技能级别                    7               10             14
——————————————————————————————————————
召唤的假肢数据可参看这里
——————————————————————————————————————
技能四                             Baal Cold Missiles
——————————————————————————————————————
技能级别                    1               4              8
——————————————————————————————————————
冰冷伤害                 20 - 40         47 - 67        83 - 103
——————————————————————————————————————
冰冻持续时间(秒)            8               14             22
——————————————————————————————————————
技能五                                Baal Teleport
——————————————————————————————————————
技能级别                    1               4                8
——————————————————————————————————————
技能六                                Defense Curse
——————————————————————————————————————
技能级别                    3               6                10
——————————————————————————————————————
防御 -X%                    60              75               95
——————————————————————————————————————
持续时间(秒)                14              23               35
——————————————————————————————————————
作用范围(码)               3.33            5.33             8.00
——————————————————————————————————————
当角色的最大生命值大于最大法力值时,巴尔才会施放此诅咒。
——————————————————————————————————————
技能七                                   Blood Mana
——————————————————————————————————————
技能级别                    3               6                10
——————————————————————————————————————
持续时间(秒)                14              23               35
——————————————————————————————————————
作用范围(码)               3.33            5.33             8.00
——————————————————————————————————————
受此诅咒之后施放法术,则损失与消耗法力数值相同的生命值。生命值降低到
40时,诅咒自动消失。仅当角色的最大法力值大于最大生命值时,巴尔才会施
放此诅咒。

===================================================

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
在线客服
增值服务
1.13C微变版本:
TTBN1.13C微变版本
1.13C末日之战:
TTBN1.13C末日之战
工作时间:
8:00-22:00
 

 无新贴子的板块     有新帖子的板块