TTBN战网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 303|回复: 0

ama穿刺技能作用表

 关闭 [复制链接]

686

主题

888

帖子

11万

积分

管理员

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

T币
58159
金钱
58165
威望
58213

优秀会员荣誉会员特别贡献管理员勋章管理员勋章管理员勋章VIP会员勋1VIP会员勋2VIP会员勋3VIP会员勋4VIP会员勋5VIP会员勋6VIP会员勋7VIP会员勋8VIP会员勋S

发表于 2016-2-18 19:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿刺能作用4次(即一共击中5个目标):

技能等级    穿刺几率    加成后的伤害乘数   下一档次应累加伤害乘数     1         2        3         4        5         
0                   0                1.00                          0.30               1.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1                  23               1.30                          0.21               1.00    0.23    0.05    0.01    0.00   
2                  34               1.51                          0.19               1.00    0.34    0.12    0.04    0.01   
3                  42               1.70                          0.20               1.00    0.42    0.18    0.07    0.03   
4                  49               1.90                          0.21               1.00    0.49    0.24    0.12    0.06   
5                  55               2.11                          0.16               1.00    0.55    0.30    0.17    0.09   
6                  59               2.27                          0.16               1.00    0.59    0.35    0.21    0.12   
7                  63               2.44                          0.08               1.00    0.63    0.40    0.25    0.16   
8                  65               2.52                          0.20               1.00    0.65    0.42    0.27    0.18   
9                  69               2.72                          0.11               1.00    0.69    0.48    0.33    0.23   
10                71               2.83                          0.10               1.00    0.71    0.50    0.36    0.25   
11                73               2.93                          0.12               1.00    0.73    0.53    0.39    0.28   
12                75               3.05                          0.12               1.00    0.75    0.56    0.42    0.32   
13                77               3.17                          0.12               1.00    0.77    0.59    0.46    0.35   
14                79               3.29                          0.07               1.00    0.79    0.62    0.49    0.39   
15                80               3.36                          0.14               1.00    0.80    0.64    0.51    0.41   
16                82               3.50                          0.07               1.00    0.82    0.67    0.55    0.45   
18                83               3.57                          0.06               1.00    0.83    0.69    0.57    0.47   
19                84               3.63                          0.08               1.00    0.84    0.71    0.59    0.50   
20                85               3.71                          0.07               1.00    0.85    0.72    0.61    0.52   
21                86               3.78                          0.08               1.00    0.86    0.74    0.64    0.55   
22                87               3.86                          0.07               1.00    0.87    0.76    0.66    0.57   
23                88               3.93                          0.08               1.00    0.88    0.77    0.68    0.60   
24                89               4.01                          0.09               1.00    0.89    0.79    0.70    0.63   
26                90               4.10                          0.08               1.00    0.90    0.81    0.73    0.66   
27                91               4.18                          0.08               1.00    0.91    0.83    0.75    0.69   
31                92               4.26                          0.08               1.00    0.92    0.85    0.78    0.72   
33                93               4.34                          0.10               1.00    0.93    0.86    0.80    0.75   
36                94               4.44                          0.09               1.00    0.94    0.88    0.83    0.78   
38                95               4.53                          0.08               1.00    0.95    0.90    0.86    0.81   
42                96               4.61                          0.10               1.00    0.96    0.92    0.88    0.85   
45                97               4.71                          0.10               1.00    0.97    0.94    0.91    0.89   
49                98               4.81                          0.09               1.00    0.98    0.96    0.94    0.92   
54                99               4.90                          0.10               1.00    0.99    0.98    0.97    0.96   
60                100             5.00                          0.00               1.00    1.00    1.00    1.00    1.00   

注:1-2-3-4-5是指的是第几个怪物所受到的伤害加成


假定穿刺没有限制(无限穿刺):

技能等级  穿刺几率    加成后的伤害乘数   下一档次应累加伤害乘数
0                0                   1.00   
1                23                 1.30                          0.30
2                34                 1.52                          0.22
3                42                 1.72                          0.21
4                49                 1.96                          0.24
5                55                 2.22                          0.26
6                59                 2.44                          0.22
7                63                 2.70                          0.26
8                65                 2.86                          0.15
9                69                 3.23                          0.37
10              71                 3.45                          0.22
11              73                 3.70                          0.26
12              75                 4.00                          0.30
13              77                 4.35                          0.35
14              79                 4.76                          0.41
15              80                 5.00                          0.24
16              82                 5.56                          0.56
18              83                 5.88                          0.33
19              84                 6.25                          0.37
20              85                 6.67                          0.42
21              86                 7.14                          0.48
22              87                 7.69                          0.55
23              88                 8.33                          0.64
24              89                 9.09                          0.76
26              90                 10.00                        0.91
27              91                 11.11                        1.11
31              92                 12.50                        1.39
33              93                 14.29                        1.79
36              94                 16.67                        2.38
38              95                 20.00                        3.33
42              96                 25.00                        5.00
45              97                 33.32                        8.32
49              98                 49.69                        16.37
54              99                 92.06                        42.36
60              100                (inf)                          (inf)


1.对上表的名词解释

技能等级--------------------------即Slvl,你的穿刺技能的等级
技能影响--------------------------穿刺技能所带的伤害加成百分比
加成后的伤害乘数--------------应用到总的物理伤害上的加强伤害的效果
下一档次应累加伤害乘数-----下一档次技能对穿刺的提高(注意:上表到后期的时候技能等级不是以每级上升的,是以若干 级上升的)


2.总结

就象上面所看到的,在穿刺上投入技能点将会获得非常高的额外的伤害。如果你想使你的闪电之怒达到最高的伤害。我推荐你在你的物品栏里放满+被动和魔法系技能的GC而不是+标枪和长矛系技能的GC。这样做不仅能使你的伤害达到最高,而且可以让你不再为消耗高mana而感到烦恼了。

  告诫:注意我们的假定,是当怪物都排在一条线上的时候才能发挥穿刺的作用。而当你面对单个目标或者一群杂乱的怪物的时候,穿刺是无益的。

在这里特别注意表1,即假定穿刺能作用5次的那张表,在这张表上你能查到实际的穿刺对怪物的伤害加成,而表2,就是假定穿刺没有限制的那张表,只是作者做出的理论计算。

     这个表只是一个关于穿刺的简单计算,只是给出了穿刺成功的情况下对怪物的伤害影响,并没有给出穿刺的机理


关于表的使用方法
     其实很简单,在表上查你的穿刺等级,可以对应穿刺几率,向右查找,可以查到所对应的第几个怪物所受到的伤害加成(X)
     对应怪物的受到的实际伤害=怪物原来应当受到的伤害*X

     对于用穿刺腰带的char来说,先查穿刺等级对应的穿刺几率,再将这个穿刺几率+33%,再查对应的怪物所受到的伤害加成,再进行计算


     在这里补一句,有人问到闪电之怒的穿刺效果,注意,穿刺只是对有实际物品的攻击有用,比如使用弓箭的魔法箭,而像闪电之怒只有第一次攻击是有用的,而击中怪物后散开的是闪电之怒的闪电攻击,并不是实际物品的攻击。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
在线客服
增值服务
1.13C微变版本:
TTBN1.13C微变版本
1.13C末日之战:
TTBN1.13C末日之战
工作时间:
8:00-22:00
 

 无新贴子的板块     有新帖子的板块